Dynamische data dictionaries
of
"Maatwerksystemen in de tijd en voor het geld van standaardpakketten."

Data-manipulaties zijn er van een beperkt aantal soorten (bijvoorbeeld gegevens presenteren op een scherm, aanvullen, wijzigen, ...). Deze manipulatie-soorten kun je vooraf te definiëren en formuleren in eenmalige programma's of modules, zodat de noodzaak tot herhaaldelijk programmeren van dezelfde procedures komt te vervallen. Dit is de eerste versnelling.
Enkele bekende data-manipulaties:

Daarnaast worden alleen de gebruikersafhankelijke aspecten opnieuw gedefinieerd, echter niet meer in programma's maar in bestanden. Dit is de tweede versnelling. Zo dient in een menu-bestand te worden aangegeven dat het kiezen van menu optie X tot een bewerking Y moet leiden in bestand Z. Zo zou één record uit een menu-bestand er als volgt kunnen uitzien:

Menu-optie Tekst Bestand Bewerking
5.1 Onderhoud verkoopgegevens VERKOPEN APPEND

Het programma presenteert (sub-)menu's aan de gebruiker, en weet dat wanneer optie 5.1 wordt gekozen, dat het bestand VERKOPEN moet worden geopend, en dat de APPEND-functie moet worden gestart. Deze (vooraf en éénmalig) geprogrammeerde functie bestaat uit een aantal onderdelen, zoals het presenteren van leeg record op het scherm, het wachten op gebruikersinvoer, controles op de invoer, opslag in het bestand. Per menu-optie dienen een aantal punten te worden gedefinieerd, zoals:

Het hierboven geformuleerde voorbeeld is duidelijk een vereenvoudiging. Een menu-bestand zal gegevens moeten bevatten over sorteervolgordes, wel/niet te tonen velden, ....

In het tweede bestand, het data dictionary bestand, worden per data-veld, een aantal gegevens bijgehouden, zoals type, lengte, ... zodat onze APPEND-functie van hierboven precies weet wat er moet gebeuren, en hoe.

Bijvoorbeeld:

Bestand Veld Format Controle
VERKOPEN DATUM DD/MM/JJJJ DATUM <= today
VERKOPEN PRODUKT XXXX
VERKOPEN AANTAL 9999 AANTAL >0

De derde poot van het systeem is het programma waarin opgenomen zijn alle commando's voor het afhandelen van een aantal standaard data-manipulaties.

In essentie is het, met deze twee bestanden (een menu-bestand en een data dictionary), en een module-library, mogelijk om binnen zeer kort termijn een systeem op te leveren zonder één letter te programmeren.

Meer


o Return to the Goldware Home Page

Copyright © 1995 Goldware. All Rights Reserved. Last update 15 feb 1996.