Goldware

Goldware biedt methoden, technieken en producten die voor snellere en flexibelere systemen zorgen.

Corporate data models
Computergebruikers raken, dankzij de toename in vaardigheden en kennis, en de grotere beschikbaarheid van apparatuur en software, meer en meer in staat om zelf hun informatiesystemen te ontwikkelen. Binnen een onderneming ontstaat een diversiteit die echter een goede communicatie in de weg staat. Het gebruik van corporate data models biedt hier uitkomst. Het gebruik van een corporate data model biedt later bovendien voordelen bij data warehousing.

Dynamische data dictionaries
Standaardpakketten en maatwerk: dit is vandaag de keuze die ons wordt voorgesteld bij het oplossen van een automatiseringsvraag. Helaas een magere keus. Standaardpakketten zijn weliswaar goedkoop(er), zij voldoen echter zelden aan de specifieke wensen van de gebruiker.
Maatwerk belooft beter aan te sluiten op de specifieke wensen van het moment, maar heeft het nadeel van onvoorspelbare tijd en kosten. Bovendien moet het systeem eenvoudig kunnen worden aangepast wanneer, 6 maanden of 2 jaar later, de gebruikerswensen veranderd zijn.
Versneld maatwerk is dus gewenst, zowel in nieuw- als in verbouw. Dit wordt eenvoudig opgelost met dynamische data dictionaries, een ontwikkelinstrument dat de systeemdefinitie direct -dynamisch- vertaalt in het gewenste systeemgedrag.
Deze methode kan overigens worden beperkt tot de fase van ontwikkelomgeving, waarbij het prototype middels codegeneratie wordt omgezet in een productie-systeem.

Referentie Informatiemodellen
Versneld systeemontwikkeling is een van de zeer actuele onderwerpen in de automatisering: hoe kunnen systemen sneller worden ontworpen en gebouwd? Een van de onderzochte mogelijkheden hierin is het gebruik van Referentie Informatiemodellen.

Reconciliatie

EDI in Finance


Copyright © 1995-2004 Goldware. All Rights Reserved. Last update 26 march 2004.