Binnen ondernemingen speelt IT een groeiende rol in de communicatie. Dit leidt tot een grotere behoefte aan een gemeenschappelijke taal. Er blijft echter een tegenstelling bestaan tussen de behoeftes van gebruikers (flexibiliteit) en die van automatiseringsafdelingen (eenduidigheid).
Het probleem is niet zozeer dat er decentraal systemen worden ontwikkeld, maar dat dat telkens volgens andere ideeŽn gebeurt: men komt met eigen definities en eigen structuren. De oplossing ligt in een decentrale ontwikkeling op basis van centraal geformuleerde richtlijnen. In de praktijk komt dit erop neer dat er centraal een model van gegevensstructuren (corporate data model) wordt opgesteld, waarna de gebruiker de verdere programmering zelf ter hand kan nemen, naar eigen tijdsplanning, behoeften en inzichten.
'The full story'
o Return to the Goldware Home Page

Copyright © 1995 Goldware. All Rights Reserved. Last update 26 march 2004.